Mechanische eigenschappen soortelijk gewicht g/cm3 DIN 53479 1,06
  treksterkte σs Mpa ISO 527 55
  rek bij breuk εr % ISO 527 30
  buigsterkte σB Mpa ISO 178 75
  E-modules Σt Mpa ISO 527 2300
  kerfslagsterkte ak kJ/ m² ISO 179 15
  kogeldrukhardheid Hk Mpa ISO 2039-1 100
  wrijfingscoefficient t.o.v droog staal DIN 53373 0,35
 
Thermische eigenschappen vicat verwekingspunt °C VST/B/50 ISO 306 135
  lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 DIN 53725 0,6
  toelaatbare temperatuur onbelast min. °C -50
  toelaatbare temperatuur onbelast max. °C 105
  brandklasse UL94 HB
 
Elektrische eigenschappen dielectrische constante εr bij 1MHz DIN 53483 2,6
doorslagspanning kV/ mm VDE 0303 19
oppervlakteweerstand Ro Ω VDE 0303 ≥1015
vochtopname % DIN 53495 0,23
Terug