Mechanische eigenschappen soortelijk gewicht g/cm3 DIN 53479 0,92
  treksterkte σs Mpa ISO 527 33
  rek bij breuk εr % ISO 527 50+
  buigsterkte σB Mpa ISO 178
  E-modules Σt Mpa ISO 527 1450
  kerfslagsterkte ak kJ/ m² ISO 179 13
  kogeldrukhardheid Hk Mpa ISO 2039-1 71
  wrijfingscoefficient t.o.v droog staal DIN 53373 0,3
 
Thermische eigenschappen vicat verwekingspunt °C VST/B/50 ISO 306 83
  lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 DIN 53725 1,5
  toelaatbare temperatuur onbelast min. °C 5
  toelaatbare temperatuur onbelast max. °C 100
  brandklasse UL94 HB
 
Elektrische eigenschappen dielectrische constante εr bij 1MHz DIN 53483 2,3
doorslagspanning kV/ mm VDE 0303
oppervlakteweerstand Ro Ω VDE 0303 ≥1016
vochtopname % DIN 53495 0,01
Terug