Mechanische eigenschappen soortelijk gewicht g/cm3 DIN 53479 1,19
  treksterkte σs Mpa ISO 527 70
  rek bij breuk εr % ISO 527 5
  buigsterkte σB Mpa ISO 178 125
  E-modules Σt Mpa ISO 527 3300
  kerfslagsterkte ak kJ/ m² ISO 179 1,5
  kogeldrukhardheid Hk Mpa ISO 2039-1 185
  wrijfingscoefficient t.o.v droog staal DIN 53373 0,55
 
Thermische eigenschappen vicat verwekingspunt °C VST/B/50 ISO 306 100
  lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 DIN 53725 0,7
  toelaatbare temperatuur onbelast min. °C -40
  toelaatbare temperatuur onbelast max. °C 80
  brandklasse UL94 HB
 
Elektrische eigenschappen dielectrische constante εr bij 1MHz DIN 53483 2,9
doorslagspanning kV/ mm VDE 0303 30
oppervlakteweerstand Ro Ω VDE 0303 ≥1015
vochtopname % DIN 53495 0,3
Terug