Mechanische eigenschappen soortelijk gewicht g/cm3 DIN 53479 0,96
  treksterkte σs Mpa ISO 527 17
  rek bij breuk εr % ISO 527 ≥350
  buigsterkte σB Mpa ISO 178 27
  E-modules Σt Mpa ISO 527 680
  kerfslagsterkte ak kJ/ m² ISO 179 z.b.
  kogeldrukhardheid Hk Mpa ISO 2039-1 36
  wrijfingscoefficient t.o.v droog staal DIN 53373 0,25
 
Thermische eigenschappen vicat verwekingspunt °C VST/B/50 ISO 306 80
  lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 DIN 53725 2
  toelaatbare temperatuur onbelast min. °C -150
  toelaatbare temperatuur onbelast max. °C 90
  brandklasse UL94 HB
 
Elektrische eigenschappen dielectrische constante εr bij 1MHz DIN 53483 3
doorslagspanning kV/ mm VDE 0303 45
oppervlakteweerstand Ro Ω VDE 0303 ≥1012
vochtopname % DIN 53495 0,01
Terug