Mechanische eigenschappen soortelijk gewicht g/cm3 DIN 53479 1,2
  treksterkte σs Mpa ISO 527 65
  rek bij breuk εr % ISO 527 110
  buigsterkte σB Mpa ISO 178 -100
  E-modules Σt Mpa ISO 527 2300
  kerfslagsterkte ak kJ/ m² ISO 179 30
  kogeldrukhardheid Hk Mpa ISO 2039-1 110
  wrijfingscoefficient t.o.v droog staal DIN 53373 0,55
 
Thermische eigenschappen vicat verwekingspunt °C VST/B/50 ISO 306 150
  lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 DIN 53725 0,65
  toelaatbare temperatuur onbelast min. °C -150
  toelaatbare temperatuur onbelast max. °C 120
  brandklasse UL94 HB
 
Elektrische eigenschappen dielectrische constante εr bij 1MHz DIN 53483 3
doorslagspanning kV/ mm VDE 0303 27
oppervlakteweerstand Ro Ω VDE 0303
vochtopname % DIN 53495 0,7
Terug