Mechanische eigenschappen soortelijk gewicht g/cm3 DIN 53479 1,15
  treksterkte σs Mpa ISO 527 75
  rek bij breuk εr % ISO 527 50+
  buigsterkte σB Mpa ISO 178
  E-modules Σt Mpa ISO 527 3000/1000
  kerfslagsterkte ak kJ/ m² ISO 179 9/ z.b.
  kogeldrukhardheid Hk Mpa ISO 2039-1 160/70
  wrijfingscoefficient t.o.v droog staal DIN 53373 0,38 – 0,45
 
Thermische eigenschappen vicat verwekingspunt °C VST/B/50 ISO 306 75
  lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 DIN 53725 0,85
  toelaatbare temperatuur onbelast min. °C -30
  toelaatbare temperatuur onbelast max. °C 100
  brandklasse UL94 HB
 
Elektrische eigenschappen dielectrische constante εr bij 1MHz DIN 53483 3,5/7
doorslagspanning kV/ mm VDE 0303 20 – 50
oppervlakteweerstand Ro Ω VDE 0303 – / ≥1010
vochtopname % DIN 53495 3
Terug