Mechanische eigenschappen soortelijk gewicht g/cm3 DIN 53479 1.4
  treksterkte σs Mpa ISO 527 109
  rek bij breuk εr % ISO 527
  buigsterkte σB Mpa ISO 178 124
  E-modules Σt Mpa ISO 527
  kerfslagsterkte ak kJ/ m² ISO 179
  kogeldrukhardheid Hk Mpa ISO 2039-1
  wrijfingscoefficient t.o.v droog staal DIN 53373
 
Thermische eigenschappen vicat verwekingspunt °C VST/B/50 ISO 306
  lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 DIN 53725 0.25
  toelaatbare temperatuur onbelast min. °C
  toelaatbare temperatuur onbelast max. °C
  brandklasse UL94
 
Elektrische eigenschappen dielectrische constante εr bij 1MHz DIN 53483
doorslagspanning kV/ mm VDE 0303
oppervlakteweerstand Ro Ω VDE 0303 ≥1011
vochtopname % DIN 53495
Terug